Přehled

Společnost byla založena dne 1.1.1993 nejprve jako volné sdružení soukromých podnikatelů. Od 1.1.1994 je firma zapsána v obchodním rejstříku jako společnost s ručením omezeným. Sídlo společnosti se nachází na ul. Pobialova 819/14, Ostrava, PSČ 702 00. Montážní středisko sídlí na ul. Ruská 2974, Ostrava, PSČ 702 00 (Areál Dolní oblasti Vítkovic).

Hlavní náplní činnosti společnosti BJV elektro, s.r.o. jsou elektromontážní práce na stavbách a rekonstrukcích rozvoden 6 - 400kV, včetně prací s tím souvisejících. Hlavním cílem naší společnosti je provádět vysoce kvalitní a odbornou práci.

Jedním z kroků k zajištění kvality prováděných činností je kontrola řízení jakosti dle mezinárodních norem řady ISO 9000. Dne 17.11.1999 byl společností Lloyd´s Register Quality Assurance přezkoumán a schválen systém řízení jakosti dle EN ISO 9001. V roce 2002, 2005, 2008, 2011, 2014 a 2017 proběhla recertifikace dle nových norem.

Firma BJV elektro, s.r.o. nabízí mimo výše uvedenou hlavní činnost svým zákazníkům tyto další služby :

- poradenskou činnost ve výběru přístrojů a zařízení včetně návrhu postupu při realizaci rekonstrukce nebo modernizace elektrických rozvodných zařízení

- zpracování nabídkových rozpočtů, kalkulací a cenových porovnání při rozdílných variantách řešení

- zajištění projektové dokumentace od zadání stavby po realizační dokumentaci

- zajištění stavebních a zámečnických prací, výrobu ocelových konstrukcí apod.

Vážení obchodní přátelé, za dobu působení na trhu si naše firma vytvořila u svých dosavadních partnerů velmi dobré jméno. Za vedení společnosti Vám mohu zaručit, že chceme vydobytou pozici nejen udržet, ale hlavně pracovat na jejím neustálém vylepšování.

Stanislav Jurkovský

jednatel společnosti